“กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เดินหน้า ปชส.โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ !!

0
115

“กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เดินหน้า ปชส.โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ !!

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ วันฤกษ์ และร.ต.ต.ประทีป ทองจันอับ วิทยากรชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่บูรณาการ ร่วมกับ สภ.เขาย้อย นายสมศักดิ์ หงส์ทอง กำนัน ตำบลหนองชุมพลเหนือ และคณะกรรมการดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติด

โดยเอกซเรย์ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ครัวเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พื้นที่บ้านอู่ตะเภา ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

////////////////////////////