“กอ.รมน.จ.เพชรบุรีบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ปชส. มาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ !!

0
101

“กอ.รมน.จ.เพชรบุรีบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ปชส. มาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ !!

วันที่ 2 พ.ค.2566 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้  พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ ปภ. จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ มาตรการรักษาความปลอดภัย ฯของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ

/////////////////////////