“กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีร่วมเก็บขยะกิจกรรมผู้พิทักษ์ชายหาดจอมพล !!

0
137

“กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีร่วมเก็บขยะกิจกรรมผู้พิทักษ์ชายหาดจอมพล !!

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ พ.อ.วินัย เฟื่องฟู เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ จนท.สถานพักฟื้น และพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ ช่วยเก็บขยะตามแนวชายหาด  “กิจกรรมผู้พิทักษ์ชายหาดจอมพล”ณ ชายหาดจอมพลสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ(โรงแรมทหารบก) ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองจ.เพชรบุรี ซึ่งเมื่อมีคลื่นลมแรงจะมีขยะจากทะเลลอยมาอยู่บริเวณชายหาดจึงต้องมีการเก็บขยะเป็นประจำทุกวันเพื่อให้หาดสวยสะอาดน่าพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อไป

///////////////////////////