“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม เยาวชน ภายใต้กรอบแนวคิด ESG เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม !!

0
81

“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคม เยาวชน ภายใต้กรอบแนวคิด ESG เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม !!

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการโรงแรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม เยาวชน และสังคมมาโดยตลอด จึงประกาศเจตนารมณ์ผ่านนโยบาย CSR ภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environment Social และ Governance) และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวใจหลักที่สอดคล้องชื่อองค์กร ได้แก่ “O” Opportunity มุ่งเน้นการให้โอกาส ทั้งในโอกาสด้านการศึกษาหรือทุนทรัพย์แด่ผู้ที่ขาดแคลน “N” Nature มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาขยะ มลพิษ หรือ น้ำเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน “Y” Youth มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตและ “X” Collaboration การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีความใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสู่สังคม

“นโยบาย 4 ด้านข้างต้นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งได้ถูกผลักดันสู่โรงแรมในเครือออนิกซ์ฯ เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม เยาวชนและสังคม อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวปัจจุบันที่นอกจากจะมองหาที่พักที่สะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้ว ยังมองหาที่พักที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย” นายยุทธชัย กล่าว

สำหรับกิจกรรมปี 2566 ในด้านสิ่งแวดล้อม ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESF) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) ในการจัดทำโครงการ Environmental Education Tour ซึ่งเป็นกิจกรรม Road Show เพื่อมอบความรู้ และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยจะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้หัวข้อการจัดการขยะจากการประมงและขยะทะเล การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก การฟื้นฟูแนวปะการัง การรณรงค์สภาวะโลกร้อน การจัดการไมโครพลาสติก การอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นยังจับมือร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์    EV Station PluZ ในพื้นที่โรงแรมเครือออนิกซ์ฯ ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของโรงแรมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการแสดงออกถึงการกระทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ ด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้จัดตั้งโครงการ Exclusive Pre-Employment Program ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือพิเศษระหว่าง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กับมหาวิทยาลัย มอบโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่โรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายได้ตลอดช่วงฝึกงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการฝึกงานและผ่านการคัดเลือกรับเข้าเป็นพนักงานประจำที่โรงแรมในเครือทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ยังเอื้อประโยชน์ด้านการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในสายงานโรงแรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ด้วย โดยปัจจุบันนำร่องโครงการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเฟสแรกจะเริ่มกับโรงแรมในเครือฯ 8 แห่ง ได้แก่ อมารี ประตูน้ำ กรุงเทพฯ อมารี พัทยา อมารี ภูเก็ต อมารี หัวหิน อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โอโซ่ ภูเก็ต โอโซ่ นอร์ธ พัทยา และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ  และจะขยายไปยังโรงแรมในเครือฯ ทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศในเฟสถัดไป

ทั้งนี้ นอกจาก 2 โครงการข้างต้น ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังมีโครงการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

///////////////////////////