“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ จว.ขอนแก่นแบบบูรณาการ !!

0
55

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ จว.ขอนแก่นแบบบูรณาการ !!

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หัวหน้าฝ่ายนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น  ร่วมงานแถลงข่าว การขับเคลื่อนเรื่องการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่น แบบบูรณาการเป็นวาระสำคัญของจังหวัด โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นบริเวณลำน้ำชี ณ บริเวณท่าสูบน้ำท่อหนองแดง บ้านท่านางแนว หมู่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

และกำหนดจัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.ณ บริเวณท่าสูบน้ำท่าหนองแตง บ้านท่อนางแนว หมู่ 2 ตำบลท่นางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่นในเรื่องดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/////////////////////////