“มทบ.15 จัดกิจกรรม” ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ…ส่งต่อน้ำใจ…แก่ผู้ด้อยโอกาส !!

0
72

“มทบ.15 จัดกิจกรรม” ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ…ส่งต่อน้ำใจ…แก่ผู้ด้อยโอกาส !!

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ. มทบ.15/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี/ผจก. พฟผ.ทบ.หาดเจ้าสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญพร้อมด้วยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งริมชายหาด พร้อมรับแสงแรกของวัน ณ หาดจอมพล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยพระอาจารย์ศุภชัย ธิวากาโรเจ้าอาวาส วัดเสาธงเรียง ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมพระสงฆ์รวม 3 รูปร่วมอนุโมทนาบุญมอบสิ่งของที่ได้จากการรับบิณฑบาตร ให้จัดเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียงและเด็กนักเรียนยากจนถึงบ้านหรือมอบให้โรงเรียนไปจัดโครงการอาหารกลางวันต่อไป

#ตักบาตรชายหาดจอมพล