“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.ห้วยทรายเหนือ และฝ่ายปกครองมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุยากไร้ !!

0
37

“กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมกับ อบต.ห้วยทรายเหนือ และฝ่ายปกครองมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุยากไร้ !!

วันที่ 25 พ.ค.66 เวลา10.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.สนง.กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับกำลังพล กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นางสาวนิชชานันท์ กล่ำม่วง หน.สำนักปลัด นายจิรพันธุ์ ภิรมย์ธีรโชติ เลขานายก อบต.ห้วยทรายเหนือ นางสาวณัฐญดา ภูวัตเอกวรา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นายธนพล เมฆหมอก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

ร่วมลงพื้นที่นำถุงยังชีพ มอบให้กับครอบครัว นางสาว ทานิบ พันษา ผู้สูงอายุยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 240 ม.1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อใช้ในการดำรงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

#สมบัติ ผลกิจ รายงาน

//////////////////////////