อำเภอดงหลวง ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

0
29

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
บ.ปากช่อง ม.9 ต.กกตูม

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตาม พระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของอำเภอดงหลวง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

โดยมี
ปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง รอง ผอ.ร.ร.กกตูมประชาสรรค์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม หน.ศปง.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ สวป.สภ.กกตูม นายทหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-
นาโคกกุง หัวหน้าหมวดทางหลวงดงหลวง ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ผจก.ไฟฟ้ากกตูม ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลกกตูม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ อำเภอดงหลวงจึงได้ร่วมกับหน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกกตูม กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันอังคารที่ 30 พ.ค.66 เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ ร.ร.กกตูมประชาสรรค์ฯ และบริเวณถนนสายบ้านสานแว้ – บ.แก่งนาง ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จฯ ตลอดจนเตรียมการประดับผ้าแพรอาคารสถานที่ ประดับธง และตั้งโต๊ะหมู่เครื่องราชสักการะ เส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ