#นายชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ รองประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง#

0
106

#นายชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ รองประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง#
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดยนายชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ รองประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนประชานุเคราะห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาเช้า ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์