#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบบ้านให้กับ “น้องพลอย” (เด็กดีศรีกตัญญู)#

0
52

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบบ้านให้กับ “น้องพลอย” (เด็กดีศรีกตัญญู)

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนางสาวจันทิมา บุญเรือง “น้องพลอย” (เด็กดีศรีกตัญญู) และครอบครัว โดยมี พันเอก เฉลิม สีเจริญ รองผอ.รมน.สุโขทัย(ฝ่ายทหาร) นายมังกร ชุ่มใจรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ดำเนินการให้การช่วยเหลือ นางสาวจันทิมา บุญเรือง “น้องพลอย” (เด็กดีศรีกตัญญู) ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเลขที่ 35/16 ม.5 บ้านวังโพธิ์ ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์ชุดช่างจาก มณฑลทหารบกที่ 39 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939