จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน รับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ อำเภอบางสะพานน้อย

0
44

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน รับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ อำเภอบางสะพานน้อย

วันนี้ (26 พ.ค. 66) เวลา 9.30 น. ที่โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด หมู่ที่ 8 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน รับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมให้บริการประชาชน

นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะได้นิมนต์พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดทุ่งสีเสียดในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล และปลูกผักสวนครัว จากนั้นพระราชรัตนวิสุทธิ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย

นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน , มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน , มอบหมวกกันน็อคแก่ผู้ทำประกันกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ , มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสรวม เสร็จแล้วจึงได้กล่าวเปิดโครงการฯ

โดยนายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ มีส่วนราชการต่าง ๆ ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนมากมาย อาทิ เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการทำหมันสุนัข – แมว บริการตัดผมฟรี / การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของส่วนราชการ การแจกแว่นสายตา การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและสถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติหัวหิน ฯลฯ เป็นต้น ขอให้พี่น้องประชาชนติดต่อ ขอรับบริการต่างๆ ดังกล่าวได้ และขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยทั่วกันด้วย

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุ คนพิการมารับถุงยังชีพ รับบริการตรวจสุขภาพด้านโรคหวัดและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ถอนฟัน รับบริการปรึกษาปัญหาในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ รับแจกพันธุ์ไม้ พันธ์ปลา วัสดุการเกษตร บริการตัดผมฟรี มีวงบรรเลงดนตรี มีเอกสารแนะนำความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบรรยายแนะนำความรู้ของส่วนราชการและหน่วยงาน อีกทั้งนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการทำหมันสุนัขเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ และร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน การรับคำปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างกว้างขวางอีกด้วย