#มทบ.210 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด1/66

0
51

#มทบ.210 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด1/66

มทบ.210 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด1/66 อย่างเป็นทางการ สร้างทหารให้เป็นทหารต้นแบบที่สง่างามของกองทัพบก และเป็นทหารที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 26 พ.ค.66 ที่อาคารอเนกประสงค์ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 /66 พร้อมมอบเครื่องหมายนายพวกให้กับครูฝึกทหารใหม่ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลนายทหาร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง โดย มทบ.210 มีจำนวนยอดทหารใหม่ เข้ากองประจำการในปีนี้ จำนวน 123 นาย ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร สำหรับการฝึกจะมีระยะเวลาในการฝึกฯ จำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 24 มิ.ย.66 จากนั้นจะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ อีก 3 สัปดาห์ จึงจะสำเร็จการฝึกบุคคล ตามที่กองทัพบกกำหนด
ซึ่งการฝึกทหารใหม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือน มาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารให้ทราบถึงคุณลักษณะท่าทางแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งเป็นการปลูกฝังระเบียบ วินัย และคุณธรรมที่ดีงาม ตลอดจนเสริมสร้าง ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้น ที่ทหารทุกเหล่าจำเป็นต้องทราบ ได้แก่ วิชาทหารทั่วไป การใช้อาวุธ และยุทธวิธี เป็นต้น
พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 ผบ.มทบ.210 ได้เน้นย้ำครูฝึกทุกนายให้ดูแลน้องทหารใหม่ ทั้งเรื่องการฝึก การกิน อยู่ หลับ นอน ให้เป็นอย่างดี ดั่งน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบก โดยหน่วยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัส Covid – 19 อย่างเคร่งครัด
……………..
Didy 2013