ลำปาง -รพ.ลำปางร่วมกับ สสอ.เมืองลำปาง ดำเนินการสำรวจอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ตามนโยบายอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ประจำปี 2566

0
70

ลำปาง -รพ.ลำปางร่วมกับ สสอ.เมืองลำปาง ดำเนินการสำรวจอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ตามนโยบายอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่1 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ กำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีขีดความสามารถในการจัดการอาหารให้ปลอดภัย สถานที่ถูกสุขาภิบาล เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่าย

ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าถึงบริการสุขภาพในโรงเรียน โดยมีกลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน โดยมีร้านค้าและนักเรียนต่างให้ความสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมแผนดำเนินการสำรวจอาหารปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย อัสสัมชัญลำปาง วิชชานารี อนุบาลพินิจวิทยา ผดุงวิทย์ ลำปางกัลยาณี อนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์ฯ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ นิคมสร้างตนเองกิ่วลม1 แม่ก๋งวิทยา อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ้านสบค่อม บ้านหัวทุ่ง บ้านทุ่งกล้วย และโรงเรียนบ้านแม่เฟือง
อ.เมืองลำปาง.

วินัย/ลำปาง รายงาน