#ลำปาง -ชาวไร่สับปะรดลำปางยิ้ม ปีนี้สถานการณ์สับปะรดคาดว่าราคามีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตออกมาน้อย#

0
273

ลำปาง -ชาวไร่สับปะรดลำปางยิ้ม ปีนี้สถานการณ์สับปะรดคาดว่าราคามีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตออกมาน้อย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดสับปะรดจังหวัดลำปาง ปี 2566 คาดว่าราคาผลผลิตสับปะรดมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศลดลง ร้อยละ 7.39 ผลผลิตสับปะรดจังหวัดปลายทางลดลงร้อยละ 7.20 และมูลค่าการส่งออกสับปะรดแปรรูป/ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.68 ทำให้ปริมาณความต้องการสับปะรดป้อนเข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสับปะรดโรงงานราคา 7.50-7.70 บาท/กก. สับปะรดบริโภคสดเนื้อ 1 ราคา 15-20 บาท/กก. และสับปะรดบริโภคสดเนื้อ 2 ราคา 9-10 บาท/กก.

ในปี 2566 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรด จ.ลำปาง จำนวน 40,896 ตัน โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือน มิ.ย.-ก.ค.จำนวน 28,276 ตัน คิดเป็น 69 % ของผลผลิตรวมทั้งหมด คาดการณ์ความต้องการสับปะรดช่วง Peak แยกเป็น ตลาดโรงงานแปรรูปจำนวน 18,379 ตัน (65%) ตลาดบริโภคผลสด 9,614 ตัน (34%) แปรรูป 283 ตัน (1%) โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตสับปะรดให้ผู้รวบรวมในพื้นที่ เพื่อกระจายผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง ได้แก่ ตลาดโรงงานแปรรูป ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และ จ.ชลบุรี ตลาดบริโภคสด ส่งไปยังตลาดไท และตลาดในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จ. เชียงใหม่ ลำพูน และ จ.พิษณุโลก

สำหรับการบริหารจัดการสับปะรดในพื้นที่ จ.ลำปาง หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณการเพื่อกระจายสับปะรดผลสดให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 ตัน โดยมีแนวทางดังนี้ 1.ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ รับซื้อผลผลิต จำนวน 600 ตัน 2. กำหนดจุดจำหน่าย เช่น ปั๊มน้ำมัน ตลาดประชารัฐ สถานที่ราชการ ห้าง Modern Trade และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 400 ตัน 3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคสับปะรดในงานกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงาน/ร้านอาหาร.

วินัย/ลำปาง รายงาน