#หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

0
46

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.
ณ ร.ร.บ้านหนองยาง
ตำบลชะโนดร้อย

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ThaiD กับคณะครู/นักเรียน ร.ร.บ้านหนองยาง

โดย อำเภอดงหลวง มีแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมหน่วยงาน อปท. สถานศึกษา และทุกหมู่บ้านในพื้นที่

#หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน