อุตรดิตถ์จัดพิธี 3 ศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระพันปีหลวง”

  1. วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) เพื่อถวายพระราชกุศล และเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนองค์การศาสนา 3 ศาสนา นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


You missed