วันที่11สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สโมสรโรตารีน่านปี2566-2567 ร่วมกับเทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566″ โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นสายตาสั้น เอียง” จำนวน100คนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดโอกาสเข้าถึงแว่นตาเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ประสานร้านตัดแว่นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตามมาตรฐานสากลให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (บ้านพระเนตร) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)และโรงเรียนดรุณวิทยา(บ้านสวนตาล)You missed