อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566

12 สิงหาคม 2566
เวลา 07.09 น.
นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
– พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง
– พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง
-พิธีถวายผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเชียงกลาง
ผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้ นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/พ.ต.อ.สิทธิโชค ลือโลก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง/ ผบ.ร้อยตชด.ที่ 325 อำเภอเชียงกลาง/นายเรวัต พรมสาส์น เกษตรอำเภอเชียงกลาง/นายสมเกียรติ สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง/พัฒนากรอำเภอเชียงกลาง ส่วนราชการ/นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอเชียงกลาง/ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”/ส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนกองร้อยที่10 อำเภอเชียงกลาง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสาพระทาน

ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด รายงานYou missed