วันที่ 11 สิงหาคม 2566
จังหวัดน่าน กฟผ. และ พันธมิตรเปิด “น่าน Light Up & Smart City”
เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสีเขียวเมืองน่าน ด้วยเทคโนโลยี LED และระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
จังหวัดน่าน ร่วมกับ กฟผ. และภาคีเครือข่ายเปิดโครงการ “น่าน Light Up & Smart City” เปิดมุมมองเที่ยวเมืองน่านยามค่ำคืนให้ 4 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สว่างไสวด้วยระบบไฟ LED และขับเคลื่อนการเดินทางด้วยระบบขนส่งไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart Mobility) พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จ EleX by EGAT ปูทางให้เมืองน่านพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หนุนท่องเที่ยวสีเขียว
วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) ในช่วงเช้านายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT แห่งแรกของจังหวัดน่าน โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และนายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ ผู้บริหารเฮือนฮังต่อ ร่วมพิธี สำหรับสถานีชาร์จ EleX by EGAT ณ ครัว ป.ปลา ประกอบด้วยเครื่องชาร์จแบบกระแสตรง (DC Fast Charge) ขนาด 125 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2 หัวชาร์จ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
สำหรับช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ว่าการ กฟผ. และพันธมิตร ร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว “น่าน Light Up & Smart City” หนุนเทศกาลท่องเที่ยววันแม่ ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2566 ณ ข่วงเมืองน่าน จ.น่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่านมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักในการสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของประเทศและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากล โดยมีศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองน่านเป็นจุดเด่นของจังหวัด โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะฯ (Smart City) นับเป็นการสร้างคุณประโยชน์ในภาพรวม ทั้งการบูรณะศาสนสถานขนาดกลาง และซุ้มลีลาวดี ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นจุดแลนด์มาร์คให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ร้านค้า และประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองปลอดฝุ่นและมลพิษ
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะฯ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (Smart Energy) ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืนตามนโยบาย EGAT Carbon Neutrality โดยนำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงภายในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดสวนตาล และซุ้มลีลาวดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการใช้งานในระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนระบบขนส่งไฟฟ้า (Smart Mobility) อาทิ รถสามล้อระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รถรางชมเมืองระบบไฟฟ้า จำนวน 3 คัน พร้อมระบบบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกใช้งาน และเครื่องชาร์จ EV จำนวน 4 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
สำหรับเทศกาลท่องเที่ยววันแม่ ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์เมืองน่าน” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2566 มีไฮไลต์สำคัญประกอบด้วย ชม นั่งรถรางชมความงามของวัดและสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยเทคโนโลยี LED พร้อมชมคอนเสิร์ตตั๊กแตน ชลดา ในวันที่ 12 สิงหาคม และการแสดงพื้นเมือง ชอป สินค้าชุมชนและสินค้าพื้นเมือง แชะ เก็บภาพความประทับใจพร้อมร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย แชร์ สืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นน่านนคร และการละเล่นต่าง ๆ ณ ข่วงเมืองน่าน/บุญยงค์ สดสอาด/ทีมงานสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

 You missed