“มทบ.15 ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 !!

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.66 พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 พร้อมคณะ นายทหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 66 เพื่อแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

เวลาต่อมา พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 นำคณะนายทหาร ร่วมพิธีอาเศียรวาท และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร บก.มทบ.15

/////////////////////////You missed