“มทบ.15 จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” #ผู้นำเยาวชน Youth Leader Nextgen !!

👇ชมคลิป👇

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.66 พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 /ผอ.ศอ.จอส.มทบ.15 พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15, พ.อ.สุรศักดิ์ มรกตจินดา รอง ผบ.มทบ.15 พ.อ.วัฒนพล จิตต์รักมั่น เสธ มทบ.15 และคุณศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีหาดเจ้าสำราญ,ผู้นำชุมชน, ชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์ และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกิจกรรม “NEXTGEN SAVE HADCHAOSAMRAN”

โดยกลุ่มเยาวชนชมรม Youth Leader Nextgen มทบ.15 ที่จัดขึ้น ณ ชายหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม
2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3.เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนการลดขยะและบรรจุภัณฑ์การคัดแยกขยะ และการไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางทะเล
4.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน
5.พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต้นแบบ

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและบูธกิจกรรม
2.การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้า
3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชายหาด

โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลและภาพกิจกรรมฯผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ

#คนรักษ์สะอาด

//////////////////////////