“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีปิดการอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 2 กอ.รมน.จ.ขอนแก่น !!

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีปิดการอบรมการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น) โดยศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566 ณ.โรงแรมแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจาก ท่าอากาศยาน ขอนแก่น,เทศบาลบ้านเป็ด,เทศบาลตำบลสำราญ , เทศบาลตำบลศิลา รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน

โดยมี พลตรีโยธิน อัศวเมธ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

////////////////////////////