“เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2566 “สีสันภาคใต้ DRIVE THE SOUTH ECONOMY AND BUSINESS MATCHING”

กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2566ภายใต้ชื่องาน “สีสันภาคใต้ DRIVE THE SOUTH ECONOMY AND BUSINESS MATCHING”เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวพัชนี หัวเมืองวิเชียร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง ร่วมออกบูธ เพื่อ จัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังมีอาชีพและรายได้ภายหลังพ้นโทษ ตามนโยบายของ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในงานมี นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ชื่องาน “สีสันภาคใต้ DRIVE THE SOUTH ECONOMY AND BUSINESS MATCHING” โดยมี นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนในจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ การจัดงาน ระหว่างวันที่ 2 5- 27 สิงหาคม 2566 มีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 100 คูหา บริเวณ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต

/////////////////////////////