“มทบ.15 และกอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือร่วมมอบวัสดุก่อสร้างให้กับโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี !!

วันที่ 28 ส.ค.66 เวลา 13.30 น.พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี,พ.อ.สรายุทธ ศรลัมพ์ รอง ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ/รอง ผบ.ร 19,ร.ต ณัฐวรรธน์ เสือเผือก ผบ.มว.ลว.ที่ 1 ฉก.ทัพพระยาเสือ,ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ จนท.ธุรการ ฯ, ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เสมียน พลขับรถ ชรต.กอ.รมน. จังหวัด เพชรบุรี ร่วมมอบปูนซีเมนต์ จำนวน 20 ลูก ให้กับโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โดยมี นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู และที่พักนักเรียนชายหญิง ซึ่งมีภูมิลำเนาห่างไกลโดยโรงเรียนจัดที่พักให้เพื่อให้สะดวกในการเรียน และร่วมตรวจสอบอาคารที่พัก และห้องน้ำ ที่ยังขาดเเคน อุปกรณ์ก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะนำมาปรับปรุงให้เเล้วเสร็จ โดย กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จะประสานผู้ใจบุญมาร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนมีที่พักอาศัยต่อไป

///////////////////////////////