“นายก อบต.สระใคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ระยะ 5 ปี “

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร โดย นายสมนึก รัตนะคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.รองปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข “ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ระยะ 5 ปี “(พ.ศ. 2566-2570) ณ ศาลาการเปรียญวัดโพนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ นายอำเภอสระใคร นายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอสระใคร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสระใคร เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้

//////////////////////////