“กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู”แก่นักเรียนยากไร้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี !!

เมื่อวันที่ 31ส.ค.66 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรรณวุฒิ แตงอวบ กรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 (กรรมการอำนวยการรักษาความั่นคงภายในกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี) นางสาวดนยา แย้มภู่ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเมืองเพชรบุรี

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พร้อมมอบ ถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู” ข้าวสาร ไข่เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย ด.ญ.พัชราพร พุ่มพวง,ด.ญ.พิชชาพร มีรุ,ด.ญ.นฤมล พิกุลทอง,น.ส.วรรณวิสาข์ เกิดสมิง, ด.ช.ออมทรัพย์ แสงทอง และ ด.ช.วรภาส เกิดสมิงซึ่งนักเรียนทั้ง 6 รายมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านพุเข็ม อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านพุเข็ม

ปัจจุบัน นายสวิส นกแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแกฯ,นางกาญจนา นกแก้ว (ภรรยา),นายณัฐนันท์ นกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพุเข็ม (บุตร),และนายณัฐดนัย นกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ (บุตร) ได้นำเด็กนักเรียนทั้ง 6 ราย มาอุปถัมภ์ดูแลอยู่ที่บ้าน โดยคอยอบรมเลี้ยงดู สอนหนังสือ สอนการบ้านเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส เพราะบ้านมีฐานะยากจน การเดินทางยากลำบากห่างไกลให้ได้รับโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีอนาคตที่สดใสตามที่เด็กนักเรียนใฝ่ฝัน จากการสอบถามเด็กมีความฝันอยากเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ครู พยาบาล และนักกฎหมาย

ทั้งนี้ครอบครัวนักเรียนทุกคนมีรายได้น้อย นักเรียนทั้งหมดการศึกษา 3.2 ถึง 3.8 เบื้องต้นได้สอบถามผู้ดู แจ้งว่าเด็กทุกคนมีความขยันช่วงเย็นจะมีการสอนเพิ่มเติมและทุกวันศุกร์จะกลับบ้านพุเข็มและกลับมาวันอาทิตย์และจะมีครูเกษียณจิตอาสาสอนพิเศษให้

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการมีอนาคตที่ดี และขอบคุณผู้ใจบุญที่เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ในการเพาะบ่มต้นกล้าเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีอนาคตเป็นต้นแบบให้สังคมต่อไป

///////////////////////////