#สมุทรสงคราม#
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้าQ(Q Restaurant)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และคณะทำงาน โครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณา รับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ 2566 (ร้านใหม่ ต่ออายุ ตรวจติดตาม) และการรับรองการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ของโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว:เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม