#นายบัญชา เดชเจริญศิรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคท้องที่ไทย
วันที่ 13 กันยายน 2566
นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล (สมาชิกรัฐสภา) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ กระผม นายบัญชา เดชเจริญศิรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคท้องที่ไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ แล้วก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพี่น้อง ประชาชนทั้งประเทศที่รอคอยวันนี้มานานแสนนานนะครับ ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุม ครม.เศรษฐา ๑ แล้วนะครับ ก็คงจะได้เริ่มดำเนินงานกัน เพราะท่านเป็นที่เฝ้ารอของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมานานแล้วนะครับ ผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นห่วงแทนประชาชนทั้งประเทศนะครับ ผมคิดว่าเรื่องปากท้องตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ณ ตอนนี้นะครับ และโดยเฉพาะในช่วงเอลนีโญ ช่วงนี้ฝนฟ้าแล้งทั้งประเทศนะครับ ซึ่งเรื่องด่วน ๆ ณ ตอนนี้ผมอยากฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ถึงงบประมาณของการบินที่ทำฝนเทียมให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในปัจจุบันนี้ยังไม่เพียงพอนะครับ การบินเพิ่งได้งบมาประมาณ ๒๓ ล้านบาทซึ่งจะบินได้แค่ ตามกำหนดก็คือ ๑๕ ตุลาคมที่จะถึงนี้ ณ ปัจจุบันนี้เริ่มบินหนาแน่นขึ้นงบประมาณเริ่มจะไม่ถึงเวลานั้นแล้วนะครับ ครม. ใหม่วันพรุ่งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยอนุเคราะห์งบประมาณให้สนามบินเกษตรที่จะบินทำฝนเทียมให้พี่น้องทั้งประเทศ เพื่อทำให้ฝนฟ้ามันตกต้อง ถึงแม้มันจะมีน้อยก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับ ช่วยเพิ่มงบประมาณให้อีกสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าเทียบกับในเรื่องของหลักเศรษฐกิจแล้ว ถ้าฝนฟ้าไม่พอเพียง การเสียหายของผลผลิตทั้งประเทศค่อนข้างสูงมากนะครับ ขอให้ท่านให้งบประมาณไปที่สนามบินเกษตรนครสวรรค์ด้วยนะครับ
และในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับงบประมาณที่สูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดก็ยังไม่เพียงพอนะครับ ยังขาดอีก ๔ ล้านบาทขอท่านช่วยอนุมัติไปด้วยใน ครม. วันพรุ่งนี้นะครับ
ในสถานะที่รัฐบาลเศรษฐา ๑ จะได้มีโครงการพักหนี้ให้เกษตรกรนะครับผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่า ในขณะนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรถือว่าราคาสูงมากผมอยากให้มีการลดหนี้ควบคู่กันไปด้วยกับการพักหนี้แล้วก็พักดอกเบี้ยไปนะครับ เพื่อที่จะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่เขามีความตั้งอกตั้งใจในการทำมาหากินที่จะลดหนี้ไปคราวเดียวกันด้วยนะครับ ก็ยังห่วงอยู่นะครับว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ แต่ว่าต่อไปนี้ในเรื่องสินค้าเกษตรไม่มีจำนำ ไม่มีประกันรายได้ ท่านบอกว่าจะเพิ่มราคาให้พืชผลทางการเกษตร ผมก็ยังมองไม่ชัดนะครับว่า วิธีแก้ไขจะเป็นแบบไหน อย่างไร แต่ว่าในพรรคท้องที่ไทยนั้นมีนโยบายที่จะสนับสนุนรัฐบาลได้อยู่ ๑ นโยบายนะครับ ก็คือโครงการชะลอการขาย ได้ขีดเส้นใต้ราคาสินค้าเกษตรไว้ทุกชนิด เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรมีความมั่นใจและมีความมั่นคงในอาชีพในราคาขั้นต่ำในข้าวแต่ละชนิดในข้าวโพดแต่ละพันธุ์ ในมัน มีทุกอย่างนะครับ เราจะมีราคาขั้นต่ำ อย่างเช่นข้าวโพดกิโลกรัมละ ๑๑ บาท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำข้าวโพดได้มั่นใจเขาจะได้ทำอาชีพเขาได้เต็มที่ มันก็เหมือนกันครับ เราตั้งราคาไว้ที่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์แป้ง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ที่ ๓,๐๐๐ บาท ข้าวขาว ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าลงทุนไร่หนึ่ง ๕,๐๐๐ บาท ให้เขาได้สัก ๕,๐๐๐ บาท ข้าวทุกพันธุ์นะครับไม่ว่าจะข้าวเหนียว หอมมะลิ หรืออะไรก็แล้วแต่ หอมจังหวัด ทุกอย่างจะมีตั้งกฎเกณฑ์ไว้ที่เป็นมาตรฐานหมด ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีใครติดคุกในโครงการชะลอการขายเราได้คิด ทำ และวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีนะครับว่า ทั้งจำนำและประกันรายได้ควรจะเลิกใช้จริง ๆ และควรจะมาใช้โครงการชะลอการขายที่พรรคท้องที่ไทยทำไว้ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในคราวต่อไปนะครับ
ส่วนหนึ่งก็ยังมีความเป็นห่วงกับพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ท่านอาจจะรู้สึกเศร้าใจหรือสลดใจจากการที่มีกำนันที่นครปฐมได้ก่อเรื่องไว้ ทำให้ท่านอาจจะท้อแท้ในหน้าที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ท่านก็อย่าไปเสียใจหรืออย่าไปท้อแท้ครับ ท่านทำหน้าที่ของท่านให้เต็มที่ ทุกคนเป็นกำลังใจและให้กำลังใจตลอดนะครับ คนไหนที่ไม่ดี กำนันมีอยู่ ๗,๒๕๕ ตำบล ผู้ใหญ่มีอยู่ ๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน �ก็ขอให้ทำหน้าที่กันให้เต็มที่ ผมในฐานะอดีตกำนันก็ยังให้กำลังใจทุกท่านอยู่นะครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ