ลำปาง-โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จ.เชียงใหม่ ลำพูน และ จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2566 นี้

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) กำหนดลงพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง 20–22 ก.ย.2566 นี้ นำโดย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานสภาคนที่ 1 พลเอกสกล สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการคนที่
1 เพื่อพบปะ รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดการวันที่ 20 ก.ย.2566 คณะเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อถวายเกียรติบัตร พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนและวัดอื่น ๆ และมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
.
วันที่ 21 ก.ย.2566 คณะฯ เดินทางไปยัง อบจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ของ จ.เชียงใหม่ ที่เป็นต้นแบบ เป็นผู้ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในทุกมิติประเด็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) และประเด็น การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ในส่วนของพื้นที่ จ.ลำปาง ในวันที่ 22 ก.ย.2566 คณะฯ เดินทางไปยังวัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมืองลำปาง เพื่อถวายเกียรติบัตรแด่ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯและเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง ที่เป็นต้นแบบ เป็นผู้ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ อันนำสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งร่วมประชุมเพื่อรับทราบและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ลำปาง ประเด็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่.

วินัย/ลำปาง รายงาน