NT โครงการ NT CSR 2023 มอบจักรยานให้โรงเรียน ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของชมรมจักรยานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
โดยนายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหรือตอนบน ,นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหรือตอนบนที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
โดยทางชมรมฯ ได้มอบจักยานให้ทั่วภาคอีสาน จำนวน109คัน ในครั้งนี้ จัดงานมอบ ณ โรงเรียน บ้านเสือเฒ่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนคณะครูและพนักงาน NT รับมอบ จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คัน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
3. โรงเรียนบ้านนาขมิ้น ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
4. โรงเรียนบ้านโสกยาง อ.วาปีประทุม จ.มหาสารคาม
5. โรงเรียนบ้ายโสกเตย อ.ศรีวิลัย อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน