“กองทัพบก” เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567
.
✏️✏️✏️ ** ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ **✏️✏️✏️
📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร
👉👉 1. ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. 2547 – 2549)
👉👉 2. ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2538 – 2545)ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
👉👉 3. ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไป
.
📍 หากท่านมีความประสงค์ สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th
หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยสัสดีใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13