พังงา-แปลก สุสานหอย5000ปี บ้านหินร่ม มีซากเปลือกหอยจำนวนมหาศาลทับถมอยู่ริมภูเขาในทะเล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสงัด จันทร์แก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนคนหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นำผู้สื่อข่าวลงเรือประมงพื้นบ้าน ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงา ในพื้นที่คลองเคียน ที่สุสานหอย 5,000ปี ที่เขาพระอาดเฒ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลทางท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม นั่งเรือไปประมาณ15 นาทีเท่านั้น เป็นหนึ่งในจุดหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งได้มีทำสะพานไม้เทียบเรือพร้อมกับทางเดินเท้าพร้อมกับราวเชือกให้เกาะให้นักท่องเที่ยวเดินลัดเลาะขึ้นลงไปตามริมภูเขาด้านทิศตะวันตก ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที ก็พบกับกองเปลือกหอยจำนวนมากที่ทับถมกันเป็นชั้นๆจนกลายเป็นเนินเปลือกหอยขนาดใหญ่ จากการสังเกตดูอย่างละเอียดพบว่าส่วนใหญ่เป็นเปลือกของหอยแครง และเปลือกหอยนางรม ส่วนชั้นล่างมีร่องรอยย่อยสลายกลายเป็นดิน และมีร่องรอยของการขุดค้นเป็นหลุมและการขุดชั้นดินเอาเปลือกหอยออกไป ทำให้คนที่พบเห็นต่างก็จินตนาการว่าเปลือกหอยจำนวนมหาศาลนี้มากองรวมอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
นายสงัด จันทร์แก้ว กล่าวว่า ในอดีตเคยมีคนมาขุดบริเวณนี้แล้วพบว่าเมื่อขุดลึกลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่พบก็คือเปลือกหอย ซึ่งไม่มีใครสามารถบอกได้ถึงที่มาและสาเหตุที่เปลือกหอยได้มาทับถมรวมกันในบริเวณนี้ได้ ประกอบกับจุดนี้เป็นจุดที่พบภาพเขียนสีโบราณอายุ 5,000 ปี อยู่บนหน้าผาเชิงเขาและพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ด้วย ทำให้มีการคาดเดาว่าเป็นเปลือกหอยที่เกิดจากการกินของคนโบราณแล้วทิ้งทับถมกันไว้จนกลายเป็นสุสานหอย ซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากทางนักโบราณคดี ขณะที่เมื่อก่อนมีการลักลอบขุดเขาเปลือกหอยออกไป ซึ่งจะเอาไปเผาทำเป็นส่วนผสมของปุ๋ย แต่หลังจากที่ทางชุมชนเข้าไปพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว ก็ไม่มีใครลักลอบเข้าไปขุดแล้ว