ลำปาง-ประชุมฝึกซ้อมและฝึกจำลองเหตุการณ์ ป้องกันเหตุแผ่นดินไหว และไฟไหม้ จังหวัดลำปาง ปี 2566

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหัวหน้าระดับทุกภาคส่วน ใน โครงการ (ระดับกิจกรรม) เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

ต่อมาได้มีกิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) ณ ด้านล่างหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยได้ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาภัยเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง มีการจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว และ การสอนใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทั้งมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้าม เมื่อเกิดเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร และหน่วยงานทุกภาคส่วนในการรับมือกับสถานณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง.

วินัย/ลำปาง รายงาน