ลำปาง – ลำปางอ่วม ฝนตกหนักหลายพื้นที่ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร จำนวน 4 อำเภอ 16 ตำบล 82 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แขวงทางหลวง ขท.ลำปางที่ 1 โดย หมวดทางหลวงสบปราบ รายงาน รายงานอุทกภัย ถนนพหลโยธินสาย สบปราบ – เกาะคา ช่วง กม.: 659+200 ถึง กม.: 659+400 มีน้ำท่วม 2 ข้างทาง สาเหตุการเกิดฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ทำให้มีน้ำป่าไหลหลาก มีแนวโน้มจะเพิ่มปริมาณของน้ำ ระดับน้ำ: 30 เซ็นติเมตร การสัญจรผ่านทางรถใหญ่สามารถเดินทางผ่านไปมาได้ หมวดทางหลวงสบปราบเข้าติดตั้งป้ายเตือน

ขณะเดียวกันพื้นที่ อ.แม่ทะ สบปราบ เกาะคา ห้างฉัตร เมืองปาน เถิน และ อ.เมืองลำปางยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร ทำให้น้ำระบายไม่ทัน ส่งผลให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนประชาชน เบื้องต้นได้รับแจ้งความเสียหาย ต.ปงยางคก ได้แก่ บ้านสันหนองบง บ้านเรือน 6 หลัง บ้านสันหลวง บ้านเรือน 5 หลัง และบ้านสันบุญเรือง บ้านเรือน 2 หลัง พื้นที่ ต.เมืองยาว บ้านเวียงใต้ 1 หลัง บ้านนาบัว 13 หลัง บ้านทุ่งหลวง 1 หลัง บ้านแม่ยามใต้ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเหล่า 2 หลัง ถนนตัดขาด 1 สาย บ้านสันป่าตึง 7 หลัง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านสันกำแพงเหนือ 2 หลัง และบ้านสันกำแพงใต้ บ้านเรือนชาวบ้าน 2 หลัง และน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร
ทั้งนี้ อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผญบ. ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

ขณะเดียวมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ อ.สบปราบ ทำให้น้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเอ่อท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหายหนักในพื้นที่ ต.สบปราบ สมัย และ ต.นายาง สมาคมกู้ภัยลำปาง จัดเจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสากู้ภัย ชุดปฏิบัติการค้นหา และกู้ภัยใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ และเรือท้องแบนจำนวน3ลำ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำหลาก อพยพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย บริเวณพื้นที่ อ.สบปราบ, อ.เถิน, อ.แม่พริก

ล่าสุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำบ่าง ได้รับรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยเมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 29 ก.ย.2566 เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตสิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 4 อำเภอ 16 ตำบล 82 หมู่บ้าน ดังนี้ อ.เถิน จำนวน 6 ตำบล 94 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.แม่มอก 10 หมู่บ้าน ต.แม่ปะ 10 หมู่บ้าน ต.เวียงมอก 14 หมู่บ้าน ต.ล้อมแรด 2 หมู่บ้าน ต.แม่ถอด 7 หมู่บ้าน และ ต.นาโป่ง 1 หมู่บ้าน

อ.เกาะคา 2 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.นาแส่ง 1 หมู่บ้าน และต.นาแก้ว ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ อ.สบปราบ 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.สบปราบ 8 หมู่บ้าน นายาง 1 หมู่บ้าน ต.สมัย 8 หมู่บ้าน ต.แม่กัวะ 3 หมู่บ้าน
อ.เสริมงาม 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.เสริมกลาง 3 หมู่บ้าน ต.เสริมขวา 5 หมู่บ้าน ต.เสริมซ้าย 4 หมู่บ้าน และ ต.ทุ่งงาม 5 หมู่บ้าน

สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่
การให้ความช่วยเหลือ 1. สำนักงาน ปภ.ลำปาง สำนักงาน ปภ.ลำปาง สาขาเถิน ร่วมกับอำเภอ ประสาน อปท.ในพื้นที่ หน่วยทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อปพร. สำรวจความเสียหาย และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขนย้ายสิ่งของยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง ไว้ที่สูง และเตรียมอพยพรวมทั้งระมัดระวัง เรื่องกระแสไฟฟ้า

นอกจากนั้น ว่าที่ รต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

 

สาธารณภัยเขต 10 ลำปาง มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเรือท้องแบน(หัวตัด) จำนวน 2 ลำ, เรือท้องแบน(หัวแหลม) จำนวน 2 ลำ พร้อมเครื่องยนต์เรือ และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT) จำนวน 4 นาย สนับสนุน สำนักงาน ปภ.ลำปาง สาขาเถิน ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.สบปราบ เครือข่ายสมาคมกู้ภัยลำปาง สนับสนุนรถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 คัน และเรือท้องแบน และเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ อ.สบปราบ และอ.เถิน.

วินัย/ลำปาง รายงานYou missed