สระบุรี- กิจกรรม รวมพลคนสระบุรี ปั้น EM ball
วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี โดย นายสถาพร โพธิสาขา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายพัฒน์พงษ์ บุญเลิศ วิทยากร เกษตรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม (คิวเซ)แก่งคอย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรม รวมพลคนสระบุรี ปั้น EM ball และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานของภาครัฐในเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ได้ทำจุลินทรีย์ก้อน EM ball เพื่อมอบให้กับอำเภอและชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำขังเป็นเวลานาน และน้ำเริ่มเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ และเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไป
**************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าวYou missed