“วิศรุต”นายก อบต.ขมิ้นและนายกสมาคม อบต.สกลนคร ให้กำลังใจทีมงานสร้างบ้ายผู้ยากไร้ หลังที่ 188

เมื่อ 2 พ.ย 66 นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้น,นายกสมาคม อบต.จังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต,ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร

ได้ลงพื้นที่ออกให้กำลังใจทีมงานสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของนายโสพล พรหมคำ บ้านผักขะย่า หมู่3
ซึ่งได้ไปสร้างที่บ้านของภริยาที่บ้านหนองกระบอก ซึ่งมีฐานะยากจน และเป็นบ้านหลังที่188 ที่ทาง อบต.ขมิ้นได้สร้างขึ้น ซึ่งได้รับงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้า

“บริการคืองานของเรา ประชาชนคือนายเรา//////วิศรุต แก้วฝ่าย.