ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมกุฏิเจ้าอาวาส ณ. วัดโพธิ์ข้าวผอก ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

0
218

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมกุฏิเจ้าอาวาส ณ. วัดโพธิ์ข้าวผอก ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

เนื่องด้วย พระอาจารย์ประวีร์ นิติโก และคณะศิษย์ยานุศิษย์มีความเห็นตรงกันว่ากุฏิเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ข้าวผอก มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 2,000,000 บาท แต่ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้าง ดังนั้น พระอาจารย์ประวีร์ นิติโก พร้อมคณะศิษย์ยานุศิษย์ และชาวบ้าน จึงพร้อมใจกันจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อนำมาซ่อมแซมกุฏิเจ้าอาวาส และเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้ใฝ่ในบุญทั้งหลาย ผู้มีใจเลื่อมใสในธรรม ได้สั่งสมบุญบารมี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ตามกำลังศรัทธา เพื่อให้วัตถุประสงค์แล้วเสร็จบูรณ์ต่อไป
ขออานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในคครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปคล้วคลาดจากภยันอันตราย ปราศจากโรคาพาธ สมบูรณ์พรั่งพร้อมทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทอญฯ

ภาพ / ข่าว
กรรณิการ์ บุญหลง
หัวหน้าข่าวสิงห์บุรี
คมชัด AEC TV Online