เครือข่ายชมรม STRONG – สระบุรี “บุบผา วรวัฒน์” เลขานุการชมรมเข้ารับเข็มกิตติคุณ เชิดชูเกียรติบุคคลสำนักงาน ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จัดกิจกรรม วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี ภายใต้แนวคิด ” 24 ปี ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
ภายในงานมีการมอบรางวัลเข็มกิตติคุณสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือสนับสนุน ทำคุณประโยชน์ หรือดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ สำนักงาน ซึ่งมีเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 3 คือนางบุบผา วรวัฒน์ กรรมการและเลขานุการชมรมฯ เข้ารับมอบเข็มกิตติคุณจากพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ถือเป็นความภูมิใจของชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ที่มีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเข็มกิตติคุณ อันสะท้อนถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมฯ ที่มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือสนับสนุน ทำคุณประโยชน์ หรือดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ สำนักงาน อันเป็นแบบอย่างและเกียรติประวัติอันดีควรแก่การยกย่อง
*********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าวYou missed