เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ห่มคลายหนาว
วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2566) เวลา 14.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองมุกดาหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 116 ราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเครื่องนุ่งห่มให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเพื่อมอบให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง ฟื้นฟูผู้ประสบภัย อาสาสมัครและแกนนำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมอบเสื้อผู้ใหญ่ จำนวน 1,000 ตัวหมวก จำนวน 1,000 ใบ เสื้อเด็ก จำนวน 105 ตัวถุงเท้า จำนวน 210 คู่
ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจะได้ส่งมอบให้ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ฟื้นฟูผู้ประสบภัย อาสาสมัครและแกนนำ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนุ่งห่มคลายหนาว
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารYou missed