นครนายก ททท.จัดโครงการ จักรยานเพื่อน้องปั่นปัน

0
142

นครนายก ททท.จัดโครงการ จักรยานเพื่อน้องปั่นปันเปลี่ยน@นครนายก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ”จักรยานเพื่อน้อง ปั่น ปัน เปลี่ยน @ นครนายก ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ความสำคัญกับชุมชน เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชน
ที่ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นางจิราณี พูนนายม ผู้อำนวยการกองการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับภาคเอกชนและชมรมจักรยาน CoffeeBikeClub พร้อมด้วยนายสกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกันเปิดโครงการ”จักรยานเพื่อน้อง ปั่น ปัน เปลี่ยน @ นครนายก เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนนครนายก บนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ถึงโรงเรียนบ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก ระยะทางไป-กลับ 40 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้นักปั่นได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศระหว่างทาง ชมวิถีพอเพียง การปลูกผักรอบบ่อปลาใชพื้นที่อย่างคุ้มค่า ชมอุโมงค์ต้นไผ่ภายในมูลนิธิชัยพัฒนา และการท่องเที่ยววิถีชุมชน “สายน้ำชวดบัว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือเรียกว่า บวร โดยมีพระครูโสภณพรหมรังสี เจ้าคณะตำบลท่าทรายดอนยอ เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสี ประธานสงฆ์ที่ให้การอุปถัมภ์เชื่อมความสัมพันธ์ในกิจกรรมชุมชนเป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านชวดบัว รวมทั้งมอบรถจักรยานให้กับทางโรงเรียนจำนวน 30 คัน ให้ทางวัด 30 คัน และกรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ 10 คัน โดยทางคณะนักปั่นได้รับความสุข สนุกสนานโดยทั่วหน้ากัน

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

https://youtu.be/df5MHOU89sE