หนองคาย – ร่วมกับทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร

0
153

หนองคาย –ผู้สื่อข่าว ร่วมกับทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หลังจากมีชาวบ้านสงสัยผ่านทางโซเซียลว่าไม่ได้มาตรฐาน
วันที่ 13 ก.พ.61 ร.ต.ศราวุฒิ ปาระศรี ผบ.หมวด รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.หนองคาย ร่วมกับ นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ปลัดอาวุโสอำเภอท่าบ่อ, นายบุญธรรม ดีหมั่น ธรรมาภิบาล จ.หนองคาย (ประจำอำเภอท่าบ่อ), นายประภาส คลังชำนาญ นายก อบต.บ้านว่าน, นายองอาจ คลังชำนาญ นายช่างโยธา อบต.บ้านว่าน, พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับเหมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็มโฟร์ (๑๙๙๙) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งใช้งบประมาณ 3 กว่าล้านบาท เนื่องจากได้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านว่าน หมู่ 1 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ได้เกิดข้อสงสัยในงานก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 1 บ้านว่าน ของผู้รับเหมาว่าไม่ได้มาตราฐาน ลงผ่านทางกลุ่มโซเซียลว่าการก่อสร้างไม่ได้เสริมเหล็ก เป็นการเทปูนลงดินแล้วฉาบกัน เพียงแค่น้ำไหลผ่านก็พังแล้ว จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ และฝากไปถึงข้าราชการผู้ใหญ่ในอำเภอท่าบ่อและระดับจังหวัด ให้ลงมาตรวจสอบ หากปล่อยไปคนตรวจรับงานอาจมีความผิด
เมื่อ วันนี้12 ก.พ. 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ซึ่งจากกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการฯ พบว่าเป็นโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นระบบชลประธารในแปลงนา มีระยะทาง 1,500 เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยแบ่งเป็น 4 งวด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3,980,000 บาท
ด้าน นายองอาจ คลังชำนาญ นายช่างโยธา อบต.บ้านว่าน กล่าวว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านสงสัยในเรื่องของการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ไม่ได้เสริมเหล็กนั้น ตนขอชี้แจงและยืนยันว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวเป็นแบบมาตรฐานของกรมชลประทาน เป็นการวางแนวแบบลักษณะคูส่งน้ำ หรือที่เรียกกันว่า คูดาดคอนกรีต เป็นแบบมาตรฐานหมายเลข มฐ 06-01-004 ที่ไม่ได้เสริมเหล็ก เป็นตัวคูส่งน้ำที่จะลำเลียงน้ำ จากคลองส่งน้ำเข้าไปในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ลักษณะการใช้งานกรณีที่ดินในบริเวณนั้นเป็นดินร่วนปนทราย มีการรั่วซึมสูงหรือต้องการประสิทธิภาพในการส่งน้ำ เพื่อความสะดวกในการดูแลซ่อมแซมตลอดจนการบำรุงรักษา และได้กำหนดความลาดชันของคูส่งน้ำอยู่ระหว่าง 1 :500 และเพื่อความคงทนถาวร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ช่างควบคุมงานแก้ไขรายการวัสดุในแบบ ปร.4, ปร.5 โดยไม่กระทบวัตถุประสงค์เดิม เพื่อประโยชน์ของทางราชการและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ขอรับรองว่าคลองส่งน้ำดังกล่าวเป็นการก่อสร้างตามแบบอย่างถูกต้องและมีมาตราฐาน ตนขอยืนยันว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรบ้านว่าน หมู่ 1 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตนขอขอบคุณท่านที่สงสัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการของรัฐ และเชื่อว่าท่านที่สงสัยคงไม่มีอะไรแอบแฝงขอให้ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง
พันธลภ แสงทอง ข่าว / อภิชาติ แสงรุ่ง ภาพ

https://youtu.be/2zXS_cKXhWE