นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา กว่า 300 คน ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนา

0
201

จ.ราชบุรี
ภาพ/ข่าว…นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา กว่า 300 คน ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนา สถานที่ราชการ วัดเขาขลุง โรงเรียนวัดเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี แก่ ชุมชน.
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี