หนองคาย หมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจในพื้นที่ ตำบลพระพุทธบาท

0
250

หนองคาย หมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจในพื้นที่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาบริเวณผาเบิ่งเวียงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดหนองคาย รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความสวยงามสองฝั่งโขง
วันที่ 13 ก.พ. 61 ที่บริเวณวัดห้วยช้างเผือก หมู่ 9 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ร้อยตรี ศราวุฒิ ปาระศรี ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รวมทั้งพระสงฆ์ ได้ร่วมมือกันทำการปรับภูมิทัศน์พัฒนาบริเวณผาเบิ่งเวียง วัดห้วยช้างเผือก เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย
ผาเบิ่งเวียงเป็นหน้าผาสูงชันอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนของบ้านห้วยช้างเผือกทอดยาวกับแม่น้ำโขงและยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เมื่อขึ้นไปยังผาเบิ่งเวียงจะสามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทย และ ฝั่ง สปป.ลาว ยังสามารถมองเห็นนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว ได้ด้วย นอกจากจะได้ชมวิวที่สวยงามของสองฝั่งโขงแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ที่ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ ได้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ที่ใดซึ่ง นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับท้องถิ่นทุ่มกำลังผลักดันพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน มีผู้เข้าร่วม 50 คน
พันธลภ แสงทอง ข่าว