กลุ่มรักษ์แม่ระมาด ซึ่งมีนายสุเทพ มากสินธ์ ประธานชุมชนนกแล เทศบาลตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเป็นผู้ตั้งกลุ่ม และเป็นแกนนำการสร้างฝาย

0
228

กลุ่มรักษ์แม่ระมาด ซึ่งมีนายสุเทพ มากสินธ์ ประธานชุมชนนกแล เทศบาลตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากเป็นผู้ตั้งกลุ่ม และเป็นแกนนำการสร้างฝาย โดยมีเป้าหมายทำฝายชะลอน้ำห้วยแม่ระมาด ฝายแบบนี้ง่ายเพียงแค่งัดเอาวัสดุหินที่อยู่ในบริเวณนั้นฯ มาขวางปิดกั้นขังน้ำไว้ไม่ให้น้ำไหล ( ฝายหินทิ้ง ) ลงไปเพื่อเป็นการเก็บกักน้ำไว้รักษาสภาพบริเวณเหนือน้ำขึ้นไปให้คงอุดมสมบรูณ์ส่วนใหญ่ฝายชนิดนี้จะทำตรงทางน้ำไหลที่เล็กฯ เริ่มทำที่ต้นน้ำ อยู่ในตำบลขะเนจื้อ ที่บ.ตุเบและบ.ตือลีอ โดยทำโครงการ ฝายชะลอน้ำ 989 ฝายถวายองค์ราชันย์ เริ่มโครงการเมื่อวันที่5พย.2559 จนขณะนี้ได้จำนวน 710 ฝายและกำลังดำเนินการเพิ่มอีก 20 ฝาย โดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลยโดยทุนสนับสนุนปีที่แล้วเป็นเงินส่วนตัวมีคุณหมอและพยาบาลช่วยบริจาคมาให้บ้าง บางท่านช่วยบริจาค อุปกรณ์ เช่นถุงมือ
ชะแลง สีสเปรย์ ข้าวเหนียว น้ำ โดยจิตอาสาที่ไปร่วมกันทำฝายก็ไปด้วยใจ ข้าวปลาอาหาร ก็กินกันอย่างที่เห็นในภาพนี้ละครับและฝายอีกแบบคือฝายชะลอน้ำ อันนี้บางที่พื้นที่ที่ทางน้ำมันกว้างขึ้นจะทำแบบฝายหินทิ้งไม่ได้เราจะต้องสร้างฝายทีาเรียกว่า ฝายคออกหมู โดยหาอุปกรณ์ไม้ไผ่มาทำเป็นคอก และจึงใส่หินเข้าไป โดยเราจะขออุปกรณ์จากอำเภอ เชือก และ ถุงปุ๋ย ซึ่งใช้เป็นจำนวนมาก ทำที่บ้านตือลือเมื่อ 27 มค.2561แล้วเสร็จเมื่อ 25 กพ.2561 ส่วนอีกฝายที่บ้านทีมู ยังไม่กำหนดวันกำลังขอบริจาคถุงปุ๋ยและเชือกอยู่