เทศบาลเมืองตาก โดย กองสาธารณสุขฯ และชุมชนเชียงทองเหนือ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก ได้ดำเนินการ “ผ้าป่าขยะ”

0
216

วันนี้(5 มีนาคม 2561)เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองตาก โดย กองสาธารณสุขฯ และชุมชนเชียงทองเหนือ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก ได้ดำเนินการ “ผ้าป่าขยะ”และร่วมกันคัดแยกขยะในชุมภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดตาก โดยดำเนินการออกรับขยะรีไซเคิลถึงบ้านของพี่น้องประชาชนในชุมชนเชียงทองเหนือ ซึ่งมีประชาชนให้ความร่วมมือนำขยะรีไซเคิลออกมาบริจาคเป็นจำนวนมาก