ประชาสัมพันธ์ เปิดงาน คลินิกสุขภาพ เพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

0
222

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดงาน คลินิกสุขภาพ เพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช แผนกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ นำทีมโดยนายแพทย์ ทนงกิตติ์ ประชาภิญโญ และ นายแพทย์อภิรักษ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ได้เปิดตัว “คลินิกสุขภาพเพศชาย” Male wellness clinic ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 บริเวณ ศุนย์ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
ภายในวันนี้ได้มีการเปิดงานโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช นายแพทย์ กมิล ปั้นประสงค์ เป็นประธานในการเปิด “ คลินิกสุขภาพเพศชาย” ในครั้งนี้กิจกรรมภายในงาน มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับ”โรคปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” ว่าเกิดจากสาเหตุใด การป้องกันและภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเป็นสาเหตุ การรักษาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และเปิดโอกาส ในช่วงไขข้อสงสัย โดยมีการถามและตอบโดย นายแพทย์ ทนงกิตต์ ประชาภิญโญ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
และบูทที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ บริษัท แอสลาส เมดิคอล จำกัด และบริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด และศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช มาตรวจวัดความดันวัดเปอร์เซนต์ไขมันสะสมในร่างกาย
‘คลินิกสุขภาพเพศชาย’ คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพศชาย โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นหลักแก่สาธารณชน และพร้อมเป็นศูนย์กลางติดต่อที่ผู้ป่วยจากภาวะดังกล่าวให้สามารถขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ทั้งนี้ บริการของทางศูนย์ครอบคลุมการให้คำปรึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดสัมมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและสาธารณชนทั่วไป
ในโอกาสอันดีนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช โรงพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะด้านระบบปัสสาวะ ได้ใส่ใจปัญหาของคุณผู้ชายทุกท่าน โดยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและการวินิจฉัยปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งในปัจจุบันการตรวจหาปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อการรักษาที่ถูกต้องมีหลายวิธี และเทคโนโลยีจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ผู้รักษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย
และทางทีมการเพิ่มช่องทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มี สุขภาพที่ดีและมีรอยยิ้มกับครอบครัว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยแนวทางการป้องกัน การรักษา จากคลินิกสุขภาพเพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
“ คลินิกสุขภาพเพศชาย” เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศูนย์ศัลยกรรมระบบปัสสาวะชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ผู้รับบริการท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-322274-80 ต่อ 438 และ 439 หรือ Facebook : Bangkok hospital Muangraj