อำเภอวานรนิวาสเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

0
187

อำเภอวานรนิวาสเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเผยว่าได้ มอบหมายให้นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ในเขตพื้นที่ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย
ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังจากได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องพบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีบางรายยังต้องติดตามดูแลเรื่องการรักษาต่อไปซึ่งได้วางแผนร่วมกับทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่แล้ว โดยการออกเยี่ยมครั้งนี้มีทีมสุขภาพระดับตำบล สสอ.วานรนิวาส รพ.วานรนิวาส อสม.กำนัน ผญบ. และตัวแทนจากเทศบาลตำบลหนองสนมลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยด้วย ทำให้มีกำลังใจ และเกิดความอบอุ่น
โดยจะมีการออกตรวจเยี่ยมในแต่ละเดือน
/////////////// ทีม ข่าว คน นคร สกล