ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี”

0
180

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี”
วันนี้ (13 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญญบูรี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี” โดยมี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองธัญบุรี ข้าราชการ และประชาชนอำเภอธัญบุรีเข้าร่วมพิธี
อำเภอธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองบริเวณทุ่งหลวงรังสิตจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจรดแม่น้ำนครนายกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อคลองนี้ คลองรังสิต (รังสฤษฏ์) ประยูรศักดิ์ รัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะทุ่งรังสิตขึ้นเป็นเมืองใหม่ ชื่อ “ธัญญบูรี” มีความหมายว่า เมืองข้าว จากวันนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม 116 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ในเรื่อง “ปทุมธานี” เมืองตลาดของประเทศไทย (Pathumthai Market 4.0) และส่งเสริม สนับสนุนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชิวิตของชาวเมืองธัญบุรีที่ทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาอย่างช้านาน