โรงเรียนประชานุเคราะห์ มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3

0
414

โรงเรียนประชานุเคราะห์ มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 จำนวน 80 คน โดยมีนายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้จัดการโรงเรียนประชานุเคราะห์ นางสาวชโลมใจ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาฯ นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ผอ.คมชัด AEC TV.ออนไลน์ นางยาใจ คุ้มเมือง บก.น.ส.พ.อิสระชน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ – คณะผู้บริหารโรงเรียนประชานุเคราะห์ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์

https://youtu.be/1oj7LkVYF8c