จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

0
148

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจร น้ำท่วม และอื่น ๆ โดยการระดมพลังความรักความสามัคคีของประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานในพระองค์ ไปช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 ซึ่งวันนี้(3 เม.ย.61) จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบคลองเปรมประชากร ในพื้นที่ คลองเปรมประชากร จากศาลเจ้าพ่อสมบุญ ม.2 ต.หลักหก ถึง สะพานหมู่บ้านวราสิริ ต.หลักหก (ระยะทาง 1 กม.) ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งกำลังพลและประชาชนจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในคลองเปรมประชากร ทาสีสะพานข้ามคลอง รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในชุมชน นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้เข้าไป ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยที่โรงเรียนวัดรังสิต ยังเปิดเป็นจุดลงทะเบียนจิตอาสาฯ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ และผู้สนใจสามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย

https://youtu.be/cvflR-J7u04